Inte ofta vår blåsippa blommar före påsk men i år så….
Och då kan man ju undra varför påsken infaller så olika år från år.
Internet är ju bra till mycket och där hittade jag följande:

På kyrkomötet i Nicaea 325 e.v.t (efter vår tideräkning) bestämdes att påskdagen skulle vara den söndag som inföll närmast efter den ecklesiastika fullmånen närmast efter den vårdagjämningen. Eftersom vårdagjämningen kan infalla på olika datum beroende på bl.a. tidszon så fixerade man vårdagjämningen till den 20 mars oavsett när den faktiska vårdagjämningen är. Av samma anledning valde man att inte använda den astronomiska fullmånen utan den ecklesiastika.

Den ecklesiastika fullmånen?
1406484_untitled.jpg (300×300)

Den ecklesiastika fullmånen är inte detsamma som dem ”astronomiska fullmånen”. Den ecklesiastika fullmånen hänger samman med det som kallas Metons cykel. Metons cykel (uppkallad efter en grekisk astronom) är en period om 19 år som innehåller 235 synodiska månader (alltså månmånader om 29,5 dygn).

På 19 år går det 6 939,60 dygn och på 235 synodiska månader går det 6 939,69 dygn. Detta betyder att när en metonsk cykel passerat kommer nymåne respektive fullmåne att börja infalla på samma datum igen. Är det fullmåne den 21 januari 2000 betyder alltså att det är fullmåne även den 21 januari 2019 – även om den ecklesiastika fullmånen kan skilja sig från den faktiska fullmånen med uppemot två dygn.

Tack vare detta onödiga vetande så kan vi redan nu säga att 2033 så infaller påskdagen den 20 april.

Ha det gott
Curth