Under träffen på Storstrand nämndes “Vindkraftsparken” som ett utflykts-mål, låter det intressant?? I så fall skall vi undersöka möjligheterna, men förslagsvis som en sommaraktivitet.